European leagues je asocijacija evropskih profesionalnih fudbalskih liga koja okuplja 32 fudbalske lige iz 25 evropskih zemalja. Super liga Srbije je od 2010.godine, kada je primljena u članstvo, jedini predstavnik našeg regiona u društvu najelitnijih liga Evrope. Kroz navedeno članstvo i aktivno učešće naših predstavnika u radu ove organizacije borimo se za zaštitu interesa superligaških klubova i njihovo ravnopravno učešće u donošenju važnih odluka za razvoj evropskog klupskog fudbala.

EUROPEAN LEAGUES – O NAMA

Glavni cilj asocijacije European Leagues  je da unapredi i štiti takmičarsku ravnotežu u profesionalnim ligaškim takmičenjima.

KO SMO MI

European Leagues (Evropske lige) - Asocijacija evropskih profesionalnih fudbalskih liga - glas je profesionalnih fudbalskih liga širom Evrope po svim pitanjima od zajedničkog interesa. Evropske lige predstavljaju ogromnu većinu poslodavaca klupskog fudbala u evropskom socijalnom dijalogu za profesionalni fudbalski sektor.
Evropske lige su asocijacija kojom upravlja švajcarsko pravo, osnovana 2005. godine sa sedištem u švajcarskom gradu Nionu, a nastavlja tradiciju organizacije EUPPFL (Asocijacija profesionalnih fudbalskih liga Evropske unije) osnovane 1997. godine.
Prvobitno je osnovana od strane 14 članica - Austrija, Belgija, Danska, Engleska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Holandija, Portugalija, Škotska, Španija i Švedska. Asocijacija danas okuplja 32 profesionalne fudbalske lige i udruženja klubova iz 25 zemalja, koje predstavljaju više od 900 klubova širom Evrope.

VIZIJA

Da budemo vodeći predstavnici profesionalnih fudbalskih liga u Evropi po svim pitanjima od zajedničkog interesa.

MISIJA

Naša misija je da unapredimo i zaštitimo domaća nacionalna ligaška takmičenja, tako da ona mogu pomoći svojim klubovima članovima da se prezentuju na najvišem sportskom nivou u održivom i takmičarski izbalansiranom okruženju.
Da bi to postigli, Evropske lige na tome rade u saradnji sa fudbalskim upravnim telima (FIFA, UEFA i nacionalnim udruženjima) i javnim vlastima širom Evrope kroz aktivan dijalog, uključujući i druge relevantne zainteresovane strane u fudbalu.

VIŠE INFORMACIJA NA: www.europeanleagues.com

Tekst Manifesta koji je potpisan od strane svih članica možete pročitati OVDE.