Predsednik Izvršnog odbora:
Dragomir Lazović
Potpredsednici Izvršnog odbora:
Marko Petrović
Svetomir Tanasković
Članovi Izvršnog odbora:  
Slavko Perović
Marko Zdravković
Dragan Despotović
Drača Goran